CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

denteamed - chirurgia stomatologiczna

CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA

Chirurgia stomatologiczna to obszerna i bardzo szybko rozwijająca się dziedzina stomatologii. Do niedawna kojarząca się tylko z bolesnym usunięciem zęba.

To wcale nie musi boleć. W naszym gabinecie zabiegi chirurgiczne wykonywane są w znieczuleniu miejscowym tradycyjnym a także przy użyciu komputerowo sterowanego znieczulenia THE WAND.

Przy zachowaniu odpowiedniej, minimalnie inwazyjnej techniki zabiegowej z poszanowaniem tkanek miękkich i twardych pacjenta oraz odpowiedniej farmakoterapii stwarzamy możliwość fizjologicznego gojenia się tkanek z jak najmniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia powikłań miejscowych czy ogólnych.

Nowoczesna chirurgia

Chirurgia XXI wieku poza ekstrakcjami zębów zajmuje się chirurgicznymi metodami zachowania zęba jak resekcja, hemisekcja, radektomia czy premolaryzacja. To także metody zabezpieczenia zębodołu po ekstrakcji czy odbudowy tkanki kostnej wyrostka zębodołowego jak i podnoszenia zatok szczękowych pozwalające na stworzenie jak najlepszych warunków przed wszczepieniem implantów.

CHIRURGIA – OFERTA NASZEGO GABINETU

 • ekstrakcje zębów mlecznych i stałych,
 • ekstrakcje zatrzymanych zębów ze wskazań chirurgicznych, ortodontycznych czy profilaktycznych,
 • zamknięcie połączenia ustno-zatokowego,
 • chirurgiczne usunięcie pozostawionych korzeni zębów,
 • resekcja wierzchołka korzenia – zabieg, który polega na chirurgicznym odcięciu fragmentu korzenia zęba oraz zabezpieczeniu wierzchołka specjalnym materiałem stomatologicznym,
 • hemisekcja (usunięcie części zęba),
 • radektomia (usunięcie jednego z korzeni zęba),
 • premolaryzacja (przecięcie zęba),
 • odsłonięcie zębów zatrzymanych do leczenia ortodontycznego,
 • augmentacja zębodołu materiałem kościozastępczym po ekstrakcji zęba (zwiększenie objętości, ilości kości w określonym miejscu),
 • regeneracja wyrostka zębodołowego przed leczeniem protetycznym czy implantologicznym,
 • chirurgiczne wydłużenie koron klinicznych przed leczeniem protetycznym,
 • sinus – lift (podniesienie zatoki szczękowej) metodą zamkniętą i otwartą (Jest to zabieg przygotowujący do leczenia implantologicznego dla osób, u których zbyt nisko położone dno zatoki szczękowej uniemożliwia prawidłowe wprowadzenie implantów. Polega on na kontrolowanym wytworzeniu nowej kości poprzez spłycenie zatoki szczękowej),
 • plastyka wyrostka zębodołowego przed leczeniem protetycznym (Jest to zabieg chirurgiczny polegający na odbudowie kości wyrostka zębodołowego po ekstrakcji zęba przy użyciu specjalnego preparatu kościotwórczego. Ma on na celu odtworzenie pierwotnego kształtu kości w celu dalszego leczenia protetycznego lub implantologicznego),
 • pogłębienie przedsionka (Jest to zabieg chirurgiczny, w którym dno przedsionka jamy ustnej jest odpowiednio korygowane i modelowane, przedsionek jamy ustnej to przestrzeń między wargami, a zębami umieszczonymi  w kości pokrytej dziąsłami,
 • podcięcie wędzidełka (Polega na przecięciu błony w poziomie, by umożliwić tkankom złączonym przez wędzidełko większą ruchomość. Nacięcie wykonuje się przy użyciu skalpela, nożyczek chirurgicznych lub, coraz częściej, lasera),
 • augmentacja tkanek miękkich (Jest to zabieg, który ma na celu odbudowę dziąsła),
 • przeszczepy dziąsła zbitego. 
Marcin Taras - chirurg stomatologiczny w gabinecie Denteamed. Do wszystkich zabiegów podchodzi z niezwykłą starannością oraz odpowiedzialnością za swojego pacjenta.
Call Now Button